Onafhankelijke biologen verzorgen dagelijks een pollenkaartje van Nederland en België met de verwachting van de pollenverdeling in de lucht bij droog weer. De polleninformatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7:00 uur door Pollennieuws gemaakt. De contourlijnen op het kaartje zijn samengesteld op basis van de samengevoegde interpretaties van eigen waarnemingen betreffende pollen en pollenplanten, meetwaarden en waarnemingen van weersinformatie, pollenverwachtingen en pollentellingen. Deze gegevens worden aangevuld met klachtenmeldingen van de Pollennieuws apps. Voor de Nederlandse website zie: www.pollennieuws.nl.

Bomen

Grassen

Kruiden

Wisselende pollenaantallen van Hazelaars en Elzen

In bloei staande Hazelaars en Elzen geven bij droog weer hun pollen vrij aan de lucht. Dit pollen is matig allergeen. Wisselvallig weer beïnvloedt de totale aantallen pollen van de bloeiende voorjaarsstruiken en -bomen. Neerslag wast de lucht schoon, maar tijdens droge en vooral zonnige periodes geven rijpe katjes pollen af aan de lucht. Uit de geel-groene, rijpe katjes van volop bloeiende hazelaars, die zo’n 8 tot 12 cm lang zijn wordt het pollen afgegeven. Dit matig allergeen pollen komt in de lucht en kan bij mensen die daar gevoelig voor zijn hooikoortsachtige klachten veroorzaken.

Naast lange rijpe en openstaande katjes zitten aan veel Hazelaars katjes, die nog klein zijn. Deze zullen verder uitgroeien en bij het openbreken komt fijn plantenweefsel in de lucht dat eveneens hooikoortsachtige klachten kan veroorzaken. Opvallend dit jaar is dat aan een aantal Boomhazelaars, die nogal vaak als straatboom of parkboom in de stedelijke omgeving te vinden zijn, het aantal katjes beduidend kleiner is dan de afgelopen jaren.

Aan bloeiende Elzen hangen al uitgerijpte katjes. Deze laten hun matig allergeen pollen vrijkomen aan de lucht tijdens droge periodes. Aan deze bloeiende Elzen, het gaat daarbij om uitheemse aangeplante exemplaren en de eerste volop bloeiende inheemse Zwarte elzen, zijn de openstaande katjes waar te nemen. Bij wat wind kun je die bruin-groene katjes op en neer zien wiegen. De helmknoppen van de meeldraden zijn dan zichtbaar en als ze open barsten, geven ze het pollen vrij aan de lucht.

Onze inheemse Zwarte elzen vind je vooral langs watergangen en op vochtige bodems. Als de katjes open breken, brengen ze ook fijn weefsel in de lucht dat hooikoortsachtige klachten kan veroorzaken. Nog niet alle Elzen staan al in bloei en ook bij deze struiken en bomen zijn veel katjes te zien die nog zullen gaan uitgroeien. De bloei zal zich voortzetten nu de temperatuur ’s nachts nauwelijks meer onder de nul graden komt. Ook de Witte els, vroeger wel Grauwe els genaamd, zal hier en daar bloeiend te vinden zijn.

Bijgewerkt door Maurice Martens, dinsdag 21 februari 2017.
© Pollennieuws.nl

Pollenplanten Top 3

Hazelaar

Stacks Image 3103540

Zwarte els

Stacks Image 3103543

Witte els

Stacks Image 3103549Tips in de strijd tegen hooikoorts

 • Buitenactiviteiten bij voorkeur ’s ochtends vroeg voor 10.00 uur, de hoeveelheid pollen is in de rustige atmosfeer nog redelijk beperkt. Na 10.00 uur ontstaan door opwarming door de zon wervelingen in de lucht waardoor de hoeveelheid pollen op leefniveau toeneemt.
 • Draag een zonnebril of sportbril om je ogen tegen pollen te beschermen.
 • Smeer vaseline rond de neus zodat (een deel van de) stuifmeel blijft plakken.
 • Droog de schone was binnenshuis, zodat er minder pollen op terechtkomen. 
 • Zeelucht bevat weinig pollen, een dagje strand kan klachten verlichten.
 • Als je gevoelig bent voor pollen van bepaalde straatbomen, gebruik dan in die tijd de auto of de bus om je te verplaatsen in plaats van de fiets of te voet te gaan.
 • Veel stofzuigen in huis met een stofzuiger die goede filters heeft.
 • Houd ramen en deuren gesloten zoveel mogelijk gesloten. Als je het huis wil luchten, doe dat dan vroeg in de ochtend, maar voorkom dat het in huis tocht: door de luchttrek kan er gemakkelijk pollen mee het huis in komen.
 • Gebruik je medicatie op het juiste moment.
 • Neem een douche voordat je naar bed gaat. Je wast dan het pollen uit je haren weg voor het slapen gaan.
 • Ga wandelen als het net heeft geregend, dan is de lucht schoner dan voor de regen.
 • Hou huisdieren die ook buiten komen schoon: stuifmeel van de planten waar ze langs gelopen. zijn, blijft in hun vacht hangen.
 • Als je gevoelig bent voor graspollen, wandel dan bij voorkeur niet door weilanden en graslanden waar grassen staan te bloeien. Vraag iemand anders om het gras te maaien; doe dat zo vaak dat de grassen niet in bloei komen.
 • Hou de berichtgeving over hoeveel en welke pollen in de lucht zitten in de gaten.
 • Hou het verloop van je hooikoorts bij met het logboekje in de pollennieuws-apps.
 • Leer de bomen en planten herkennen die jouw klachten veroorzaken (katjes, grasaren).
 • Koop speciale horren die stuifmeel tegenhouden, zodat ramen en deuren niet gesloten moeten blijven in lente en zomer.
 • Vakantieplannen: aan zee en in de bergen zijn de pollenconcentraties vaak lager, dan elders

Onze partners