Achtergrond

Alle informatie van Pollennieuws

Gebruiksvoorwaarden

De pollenverwachting op het kaartje geeft de dagelijks te verwachten pollenverdeling, bij droog weer, over Nederland of België aan.

De polleninformatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7.00 uur door Pollennieuws gemaakt. De contourlijnen op het kaartje zijn samengesteld op basis van samengevoegde interpretaties van eigen waarnemingen betreffende pollenplanten en pollen,  meetwaarden en waarnemingen van openbaar toegankelijke weersinformatie, pollenverwachtingen, pollentellingen en natuurberichten.  Deze gegevens worden aangevuld met waarnemingen en meldingen van deelnemers van het pollennieuwspanel.

Er kunnen verschillen en afwijkingen optreden als gevolg van niet te voorziene veranderingen in de gehanteerde gegevens en door lokale factoren. Pollennieuws hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de pollenverwachting. Pollennieuws kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van de pollenverwachting bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Pollennieuws.

Neem contact op met Pollennieuws wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Pollennieuws reserveert het recht om op elk moment (delen van) de pollenverwachting aan te passen.

Lees hier ook over de Achtergrond en Mensen, het Ontstaan, de Missie, Privacy, Cookies, Disclaimer en opnemen van Contact met onsWIE EN WAAR


W: www.pollennieuws.nl
E: info@pollennieuws.nl
T: +31 (0)6 3008 8681

© 2023 Pollennieuws
Dreesstraat 12,
5491 CH Sint-Oedenrode

© Content 2023 World of Warmth, Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode. - info@pollennieuws.nl - www.pollennieuws.nl