Berken bloeien volop

De meeste Berken bloeien volop en hun hangende mannelijk bloeiende katjes zijn uitgerijpt of rijpen uit. Bij droog en zonnig weer wordt er flink wat stuifmeel of pollen door deze bloeiende bomen afgegeven aan de lucht. Een beetje wind helpt daarbij en zorgt voor de verspreiding van het pollen. Dat betekent dat voor een groot aantal mensen, zo’n 7 procent van de bevolking, die gevoelig zijn voor dit pollen, dat ze behoorlijk last kunnen hebben van hooikoortsachtige klachten. Intussen zie je ook dat het blad uitbot en ook de vrouwelijke katjes die rechtop staan.

Maar er bloeien nog meer soorten bomen en struiken. Vooral Essen, Wilgen, Populieren, Haagbeuken en Iepen. En van de Hazelaars bloeit nog menige Krulhazelaar. Dat zijn decoratieve tuinstruiken met hun gedraaide takken. Essen hebben aan het eind van hun takken en twijgen toefen van kleine bloemen. De meeldraden kleuren eerst paars en laten na het openen veel stuifmeel of pollen vrij aan de lucht. Dit pollen kan voor een klein deel worden ingevangen door de stempels van de vrouwelijke bloemen maar het grootste deel komt vrij in de lucht. Mensen die gevoelig zijn voor Essenpollen kunnen in landen waar Olijven staan erg veel klachten ervaren van bloeiende Olijven. Het zijn twee nauw verwante plantensoorten die beide tot de Essenfamilie of Oleaceae horen.

Uit de Wilgenfamilie bloeien al verschillende Populieren- en Wilgensoorten. Katwilg, een wilg die op natte bodem voorkomt en overal langs sloten, plassen en waterwegen te vinden is, bloeit. Net als de Schietwilg en andere soorten. Vroege bijen en hommels verzamelen dat pollen, maar er komt ook erg veel vrij in de lucht. Aan de Populieren, zoals Canadapopulier, Witte abeel en Italiaanse populier kun je de lange grijskleurige katjes met rode helmknoppen zien hangen aan de uiteinden van de twijgen. Ook Haagbeuken botten uit en vertonen al groene kruinen door het uitbottend blad. Een flink deel van hun uitgebloeide katjes laten deze bomen al vallen. Haagbeuken, die van nature in onze bossen voorkomen in de zuidelijke helft van het land, worden ook veel als straatboom aangeplant. Meppel is zo’n plaats waar veel Haagbeuken zijn aangeplant.

Iepen, zoals de Fladderiep en ook de Hollandse iep, bloeien. Hollandse iepen zijn typische stadsbomen. Een stad als Amsterdam staat er vol mee. Na de bloei vallen de ronde vruchten op straat en liggen de stoepen er vol mee.

Vooral bij droog, zonnig en wat winderig weer wordt veel pollen of stuifmeel afgegeven. De totale pollendruk kan dan hoog zijn en voor mensen die gevoelig zijn voor dit allergeen pollen leidt dit tot hooikoortsachtige klachten zoals jeukende ogen, niesbuien, vermoeidheid en dergelijke. Ook het concentratievermogen wil er nogal eens onder lijden.

Alleen neerslag wast de lucht schoon; bij lagere temperaturen ontwikkelen de bomen en struiken zich minder snel; ze blijven dan wel al uitgerijpt pollen afgeven bij droog weer.

We zien trouwens al aren van de Grote vossenstaart. Weldra zullen ze openen en bloeien. Het grasseizoen is derhalve in aantocht.

Bijgewerkt door bioloog Maurice Martens van Flora van Nederland op maandag 19 april 2021. © Pollennieuws.nl



WIE EN WAAR


W: www.pollennieuws.nl
E: info@pollennieuws.nl
T: +31 (0)6 3008 8681

© 2019 Pollennieuws
Dreesstraat 12,
5491 CH Sint-Oedenrode

© Content 2019 World of Warmth, Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode. - info@pollennieuws.nl - www.pollennieuws.nl