Ambrosia - Ambrosia artemisiifolie

Hoe herken je de Ambrosia?


Ambrosia

Stacks Image 1306
Stacks Image 1311
My Image
Stacks Image 1314

Nederlandse naam:
Wetenschappelijke naam:
Plaatsingsdatum:
Duur van de opname:
Plantgrootte:
Bloeiperiode:
Vegetatietype:
Bloemkleur:
Bloemvorm:
Plantvorm:
Stengel:
Alsemambrosia
Ambrosia artemisiifolia
1 augustus 2023
3:01 minuut
0,20 - 1,50 m
Augustus - Oktober
Grasland, tuinen, ruderale terreinen
Groen
Hoofdje
Kruid
rechtopstaand, vertakt en behaard

Bestrijdt de Ambrosia

Help mee om de hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden. Op de website ambrosia van de NVWA staat wat u kunt doen. De NVWA bestrijdt de hooikoortsplant Ambrosia. Ziet u deze plant ergens? Meld het via www.ambrosiavrij.nu. Lees ook wat u zelf kunt doen om deze plant te bestrijden.

De Alsemambrosia

In de zomer en nazomer bloeit een aantal kruiden die sterk allergeen pollen vrijlaten in de lucht. Tot deze kruiden horen de Bijvoet en twee soorten Ambrosia, de Alsemambrosia en de Zandambrosia (de naam komt van de Griekse godenspijs ambrosia).
We besteden speciale aandacht aan de Ambrosia om de lezer alert te maken op deze plant. Waarom vraagt u zich ongetwijfeld af. Wel, Ambrosia komt steeds meer voor in Nederlandse tuinen vooral door het voeren van vogeltjes met vogelzaad waarin ambrosiazaadjes kunnen zitten en het mogelijk warmer worden van ons klimaat.
My Image
In het filmpje hierboven geeft Maurice Martens op de Regionale zender LI uitleg over de Alsemambrosia en wat je kunt doen om deze te bestrijden. Klik op de foto en een video start!

Waarnemen
Uw waarnemingen zijn erg waardevol. Met deze waarnemingen wordt de ontwikkeling van Ambrosia in Nederland gevolgd. Ook kunnen bijvoorbeeld gemeenten met behulp van deze waarnemingen Ambrosia bestrijden.
U kunt waarnemingen, liefste vergezeld van een foto van de gevonden plant melden via Waarneming.nl.
Aan de hand van de foto kan vastgesteld worden of de plant inderdaad Ambrosia is. De plant wordt immers vaak verward met de Bijvoet en het Boerenwormkruid.

In de grafiek hierboven is weergegeven het aantal in Helmond getelde ambrosiapollen over de jaren 2015 tot en met juli 2023. De gegevens zijn beschikbaar gesteld door het Pollenteam van het Elkerliekziekenhuis in Helmond.

We hebben het dan vooral over de Alsemambrosia. De Ambrosia komt van oorsprong uit Amerika, waar ze een lastig te bestrijden onkruid vormt en bovendien één van de hoofdoorzaken van hooikoortsklachten is. Ze bloeien hier bij ons vanaf half augustus tot in oktober. Als je de plant herkent in je tuin kun je de plant het beste verwijderen voordat hij gaat bloeien en voorkom je de verdere verspreiding ervan. Je helpt daarmee ook de mensen die gevoelig zijn voor de pollen van deze soorten en voorkomt mogelijke hooikoortsklachten als gevolg van de Ambrosia.


Ontwikkeling Ambrosia populatie bij de Molenplas/Stevolplas bij Ohé en Laak/Stevensweert 31juli 2023..

Op de groeiplaats niet ver van de plas, waar we aanvankelijk een enorm grote populatie planten hebben aangetroffen en de ontwikkeling hebben gevolgd gedurende de afgelopen meer dan 12 jaar, staan nu slechts enkele tientallen planten verspreid in het terrein dat een dichte vaste kruidlaag heeft van Vijfvingerkruid en Zilverschoon. De relatief weinige Alsemambrosiaplanten die er dit jaar staan zijn nog klein, hooguit 10-15 cm hoog en op dit moment (31 juli ’23) zijn nog geen bloeiwijze knoppen te zien.
We veronderstellen dat de dichte mat van Vijfvingerkruid en Zilverschoon eraan heeeft bijgedragen dat de populatie van Alsemambrosia de laatste jaren zeer beperkt is in vergelijking met de beginjaren.
Ook op de kleinere groeiplaatsen links en rechts van het wandelpad verder hoger en zuid-oostelijk van de grote groeiplaats zijn door ons enkel kleine Alsemambrosiaplanten gevonden.
Overigens ontwikkelt dit gebied zich richting een bloemrijk grasland waarin bijvoorbeeld veel Rode ogentroost te zien is. Een aanrader om eens te bezoeken en te genieten van deze natuurontwikkeling.
My Image
My Image
My Image

Beginnende bloei van de Alsemambrosiaplanten op 13 augustus 2018.

Bij ons jaarlijks bezoek van de populatie van Alsemambrosiaplanten in het natuurgebied Molenplas in midden Limburg hebben we de eerste bloeiende planten aangetroffen. Wat ons dit jaar opvalt is dat de oudste populatie die in het gebied gevonden is nog steeds honderden planten omvat. De grootste hoogte die we konden vaststellen was kniehoogte, ruim een halve meter. Die planten hebben ook al flinke trosvormige bloeiwijzen ontwikkeld en de meeldraden in de hangende hoofdjes kleuren ook al geel. Het pollen kan vrijgegeven worden aan de lucht. Interessant is dat deze populatie zijn areaal heeft uitgebreid richting Molenplas. Op de andere plekken in het gebied waar zich afgelopen jaren ook populaties gevestigd hebben is het aantal planten beperkter en ze zijn nog erg klein; het terrein ligt daar ook wat hoger ten opzichte van het waterniveau in de Molenplas. (foto's: Herman van Wissen, Flora van Nederland, 13 augustus 2018)
My Image
My Image
My Image

Ontwikkeling Ambrosia populatie bij de Molenplas/Stevolplas bij Ohé en Laak/Stevensweert 12 augustus 2021.

Op de grote groeiplaats niet ver van de plas, waar we aanvankelijk een enorm grote populatie planten hebben aangetroffen en de ontwikkeling hebben gevolgd gedurende de afgelopen meer dan 10 jaar, staan nu slechts enkele tientallen planten verspreid in het terrein dat een dichte vaste kruidlaag heeft van Vijfvingerkruid en Zilverschoon. De weinige Alsemambrosiaplanten die er dit jaar staan zijn klein, hooguit 10-15 cm hoog en een enkele heeft een bloeiwijze knop. In het gebied staan ook tot 40 cm hoge niet-levende staken van Boerenwormkruid, waarschijnlijk verzopen tijdens het hoog water van 13-14-15 juli 2021. Dat hoog water heeft de hele begroeiing onder water gezet tot meer dan een meter hoog.
We veronderstellen dat enerzijds het relatief koele voorjaar en anderzijds de overstroming eraan hebben bijgedragen dat de populatie van Alsemambrosia dit jaar zeer beperkt is in vergelijking met de vorige jaren.
Ook op de kleinere groeiplaatsen links en rechts van het wandelpad verder hoger en zuid-oostelijk van de grote groeiplaats zijn door ons geen Alsemambrosiaplanten gevonden. Mogelijk zijn op die plek helemaal geen zaden meer gekiemd. Misschien moet er ook aan gedacht worden dat de zaden die vorige jaren zijn geproduceerd en de jonge planten die wellicht al voor het hoogwater waren gekiemd voor een deel zijn afgevoerd met het hoogwater.
Nog een opmerking t.a.v. de Waterteunisbloem: die heeft zich enorm uitgebreid in de wateren van het plassengebied.
My Image
My Image
My Image

Beginnende bloei van de Alsemambrosiaplanten op 13 augustus 2018.

Bij ons jaarlijks bezoek van de populatie van Alsemambrosiaplanten in het natuurgebied Molenplas in midden Limburg hebben we de eerste bloeiende planten aangetroffen. Wat ons dit jaar opvalt is dat de oudste populatie die in het gebied gevonden is nog steeds honderden planten omvat. De grootste hoogte die we konden vaststellen was kniehoogte, ruim een halve meter. Die planten hebben ook al flinke trosvormige bloeiwijzen ontwikkeld en de meeldraden in de hangende hoofdjes kleuren ook al geel. Het pollen kan vrijgegeven worden aan de lucht. Interessant is dat deze populatie zijn areaal heeft uitgebreid richting Molenplas. Op de andere plekken in het gebied waar zich afgelopen jaren ook populaties gevestigd hebben is het aantal planten beperkter en ze zijn nog erg klein; het terrein ligt daar ook wat hoger ten opzichte van het waterniveau in de Molenplas. (foto's: Herman van Wissen, Flora van Nederland, 13 augustus 2018)
My Image
My Image
My Image

Bloeiende Ambrosia planten op 23 augustus 2016 in Midden-Limburg.

Deze Ambrosia planten zijn nog relatief klein tot circa 15 cm hoog. De bloeiwijze van Ambrosia is al goed zichtbaar. (foto's: Herman van Wissen, Flora van Nederland, 23 augustus 2016)
My Image
My Image
My Image

Bloeiende Ambrosia planten in een natuurgebied in Midden-Limburg.

De bloei van Ambrosia op 20 augustus 2015 lijkt minder uitbundig in vergelijk met voorgaande jaren en de planten zijn kleiner. Wel lijkt er op andere plekken in de buurt van deze vindplaats een toename van relatief kleine Ambrosia planten te zijn.
(foto's: Ben GoossensFlora van Nederland, 20 augustus 2015)
My Image
My Image
My Image

Onderzoek naar de demografie van de Alsemambrosia door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoekers: Caspar Hallmann en Eelke Jongejans van het IWWR
(foto's: Ben Goossens, 10 juli 2013)
My Image
My Image
My Image
My Image
My Image
My Image

Een akkerrand in Noord-Brabant die is besmet met Ambrosiaplanten

(foto's: Herman van Wissen, 18 juli 2011)
Stacks Image 1425
Stacks Image 1428
Stacks Image 1431

De ontwikkelingsstadia van de Ambrosia door het jaar heen (mei 2010 - aug 2010)

Stacks Image 1440
Alsemambrosia: trossen met bloemhoofdjes, bovenin mannelijk bloeiend, onderin vrouwelijk bloeiend. (30 aug 2010)
Stacks Image 1445
Alsemambrosia in Nijmegen van 1 m hoog. Een forse plant tegen een witte achtergrond. (30 aug 2010)
Stacks Image 1450
Hoofdjes met felgele helmknoppen van de meeldraden. (30 aug 2010)
My Image
Sommige Alsemambrosia planten zijn nog in een jong en klein stadium, 25 cm hoog. (10 aug 2010)
My Image
Alsemambrosia in Nijmegen van 1,5 m hoog. Een forse struik, die ook vele bloeiwijzen heeft en waarvan de bovenste stengeldelen wat verkleuren naar bruin. (10 aug 2010)
My Image
Bloeiwijze van Alsemambrosia in de top van de stengel met omlaaghangende hoofdjes met felgele helmknoppen van de meeldraden. Er plakken onder in de foto als pollen tegen de stengel. (10 aug 2010)
My Image
In de bladoksel rechtopstaand hoofdje met bloemetjes met duidelijke lange stempels. Na bevruchting vormt zich hier het zaad. (10 aug 2010)
My Image
Alsemambrosia in Nijmegen. In het midden hangende hoofdjes met meeldraadbloemen waaruit pollen vrij zullen komen; links een rechtopstaand hoofdje met lange stempels waar na bevruchting de zaden worden gevormd. (10 aug 2010)
My Image
Volwassen Ambrosia met bloeiwijze en verspreide bladstand (3 aug 2010)
My Image
Bloeiwijze Ambrosia met mannelijke bloemen en eerste pollen (3 aug 2010)
My Image
Detail: geel gekleurd pollen van de Ambrosia (3 aug 2010)

Ambrosia juli 2010

My Image
Ambrosia op open zandige bodem
My Image
Wat oudere nog niet bloeiende Ambrosia

Ambrosia juni 2010

My Image
Jonge Ambrosiaplant met zachte beharing op stengel en blad.
My Image
Dubbel veerdelig blad van de Ambrosia

Ambrosia mei 2010

My Image
Kiemplantje van de Ambrosia
My Image
Jonge Ambrosiaplant met kruiswijze bladstand

De Alsemambrosia

De Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) behoort tor de familie van de composieten waartoe o.a. ook de Paardenbloem, de Margriet, de Aster en de Bijvoet horen. De meeste composieten hebben hoofdjes met kleurrijke bloemen en worden dan ook vooral door insecten bezocht en bevrucht. Maar een aantal is windbestuiver. Ze brengen veel pollen in de lucht. Tot deze soorten, die nogal onooglijke en geen fraai gekleurde bloeiwijzen hebben, behoren het zeer algemeen op ruderale terreinen voorkomende onkruid Bijvoet en ook Ambrosia.
My Image
Voor een uitgebreide beschrijving kijk ook op Flora van Nederland
Van links naar rechts: Boerenwormkruid - Bijvoet - Alsemambrosia (Ambrosia)
Bovenste rij: bladeren bovenzijde; onderste rij: bladeren onderzijde
Bijvoet en Ambrosia lijken bovendien ook nogal op elkaar en het is de kunst om de tot 1,5 meter hoge Ambrosia te kunnen onderscheiden van de Bijvoet. De Alsemambrosia heeft dubbel geveerde bladeren die in het onderste niet bloeiende deel van de plant tegenoverstaand zijn en hogerop in het deel waar ook de bloei optreedt verspreid langs de stengel staan. In tegenstelling tot de eveneens dubbel veerdelige bladeren van de Bijvoet zijn de bladeren van de Alsemambrosia aan de onderzijde groen en die van Bijvoet zilverwit viltig. De stengels van de Alsemambrosia zijn behaard en groen, die van de Bijvoet vrijwel kaal en roodbruin. De mannelijke bloeiwijzen vormen een tros die van onder naar boven toe rijpt en de mannelijke bloemetjes hebben een vrijwel kaal schaalvormig omhulsel.
Ook het blad van niet bloeiende planten van Boerenwormkruid wordt gemakkelijk verward met het blad van de Alsemambrosia. Daarom zijn ook de bovenkant en de onderkant van een Boerenwormkruidblad in de foto opgenomen.

Bestrijdt de Ambrosia

Help mee om de hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden. Op de website ambrosia van de NVWA staat wat u kunt doen. De NVWA bestrijdt de hooikoortsplant Ambrosia. Ziet u deze plant ergens? Meld het via www.ambrosiavrij.nu. Lees ook wat u zelf kunt doen om deze plant te bestrijden.WIE EN WAAR


W: www.pollennieuws.nl
E: info@pollennieuws.nl
T: +31 (0)6 3008 8681

© 2023 Pollennieuws
Dreesstraat 12,
5491 CH Sint-Oedenrode

© Content 2023 World of Warmth, Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode. - info@pollennieuws.nl - www.pollennieuws.nl