De 3D modellen zijn gemaakt door Oliver Wilson in het kader van het 3D Pollen Project.

Voor meer informatie over de Alsemambrosia zie het plantenpaspoort op Flora van Nederland >>