Verschillende grassoorten

Nederland heeft een grote diversiteit aan grassoorten, met meer dan 300 soorten die hier in het wild voorkomen. Deze soorten zijn te vinden in verschillende habitats, waaronder graslanden, duinen, heidevelden en moerassen. Daarnaast worden grassen ook veel gebruikt als sierplanten in tuinen en parken. 

Veel grassoorten in Nederland zijn zogenaamde pioniersoorten die goed gedijen op verstoorde grond, zoals bermen langs wegen en spoorlijnen. Andere soorten groeien juist in specifieke omgevingen, zoals moerassen en duinen. Enkele veelvoorkomende grassoorten in Nederland zijn onder andere Rietzwenkgras, Gewoon struisgras, Kropaar, Engels raaigras, Veldbeemdgras en Timoteegras. Ondanks de grote verscheidenheid hebben ze vaak één ding met elkaar gemeen, het pollen lijkt enorm veel op elkaar, en kan bij grote groepen mensen voor klachten zorgen als je er gevoelig voor bent.

Op deze pagina, de bloeikalender, zijn van de belangrijkste grassoorten filmpjes te vinden.


Grassen bloeien over het algemeen van begin mei tot eind juli. Elk seizoen verloopt echter weer anders, afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de planten.


Waar komen de grassen voor?

Grassen komen in heel Nederland voor, zowel in natuurlijke als in door de mens gemaakte omgevingen. In de natuur zijn graslanden, duinen, heiden en moerassen vaak de belangrijkste leefgebieden voor grassen. In agrarisch gebied zijn graslanden, weilanden en akkers ook plaatsen waar gras vaak voorkomt. Daarnaast worden grassen ook vaak gebruikt als sierplanten in tuinen en parken.


Bloeiwijze grassen

Er zijn twee duidelijk verschillende typen bloeiwijzes bij de Grassen te herkennen: aren en pluimen. Bij aren staan de afzonderlijke grasbloemen direct op de spil of aaras ingeplant. Ook kunnen pakketjes van bloemen, zogenaamde aartjes, direct staan ingeplant op de aaras. Tijdens de bloei buigen deze wat naar buiten zodat er ook wel van een aarpluim wordt gesproken. 

Grassen met aren als bloeiwijze zijn bijvoorbeeld Timoteegras, Beemdlangbloem, Kropaar, Ruw beemdgras, Gestreepte witbol, Glanshaver, Struisgras en Rietzwenkgras. Deze grassen produceren bloeiwijzen in de vorm van lange, smalle en rechtopstaande aren.

Grassen met pluimen als bloeiwijze zijn bijvoorbeeld Veldbeemdgras, Engels raaigras, Gewoon reukgras, Fioringras, Zachte dravik en Kropaar. Deze grassen produceren bloeiwijzen in de vorm van zachte en gevederde pluimen die vaak aan de bovenkant van de stengel zitten.


Het pollen van Grassen

Alle graspollen hebben één zogenaamde kiemopening met daaromheen een uitstekende rand. Het pollen van de verschillende grassoorten lijkt  enorm veel op elkaar en zijn ook door specialisten onder een microscoop nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Droog graspollen is wat rimpelig, 

Wanneer graspollen echt uitdroogt, klapt het in.3D graspollen
Waar bloeien momenteel de grassen in Europa?

Kaartje van vandaag om 12:00 uur.


Op de website Flora van Nederland is een uitgebreid overzicht te vinden van de hele grassenfamilie >>