Pollentellingen 

December is altijd een mooie maand om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Met behulp van de pollentellingen, weersgegevens en klachtenscores is het verloop van het bloeiseizoen te illustreren. Onderstaande grafiek geeft de pollenconcentratie van alle bomen van 2019 weer, zoals die geteld zijn door het Elkerliek in Helmond. Het betreft zowel de allergene als niet-allergene soorten. Als je met de cursor boven een boomsoort in de legenda beweegt zal deze donkerder van kleur worden. Klik je erop, dan verdwijnt deze soort uit de grafiek en zal de Y-as aangepast worden, waardoor ook de lagere concentraties uiteindelijk zichtbaar worden. Zo krijg je een beeld van de bloeivolgorde van de verschillende boomsoorten. Klik bijvoorbeeld op de Els. (quiztip: klik eerst alle bomen weg zodat de grafiek leeg is, en probeer ze daarna op bloeivolgorde weer terug te plaatsen door er nogmaals op te klikken)

"Voor de pollentellers van het Elkerliek ziekenhuis was 2019 weer een uitdagend jaar; we zagen een sterke toename van zowel elzen als berkenpollen relatief vroeg in het jaar. De preparaten zaten barstensvols elzenpollen, op 18 februari zijn er ruim 2000 elzenpollen geteld! Het graspollenseizoen was iets milder dan het jaar 2018, er zaten minder graspollen op de preparaten. Wij zijn erg blij met het weerstation. Nu kunnen we onze tellingen naast de lokale weersgegevens leggen en op zoek gaan naar verbanden tussen beide. Als we begrijpen welke weerparameters van invloed zijn op het aantal pollen in de lucht kunnen we hooikoortspatiënten veel beter voorzien van accurate voorspellingen." (Mieke Koenders: pollentellingen Elkerliek)

Pollentellingen in relatie tot het weer.

Begin van het jaar hebben we in samenwerking met het Elkerliek een weerstation bij het ziekenhuis geplaatst. Hierdoor zijn nog wat meer lokale gegevens beschikbaar. Naast de temperatuur van de lucht en de bodem op verschillende hoogtes wordt ook naar neerslag, luchtvochtigheid en bladnatperiode gekeken.

Er is een hele sterke relatie is tussen de weersomstandigheden en de pollenconcentratie. Dat is in onderstaande grafiek geïllustreerd. De concentratie Berkenpollen is uitgezet tegen de gemiddelde temperatuur, de neerslag en luchtvochtigheid. Ook in deze grafiek kun je door in de legende op de verschillende items te klikken de grafiek in onderdelen bekijken. Zo half april is het grootste gedeelte van het pollen uit de katjes verdwenen, ook al stijgt vervolgens de temperatuur, dan wil dat niet automatisch zeggen dat de concentratie weer sterk oploopt.


Veruit de meeste mensen met hooikoortsklachten hebben last van het pollen van grassen. Het pollen van een aantal verschillende grassoorten wordt als groep bij elkaar geteld. De eerste pollen werden op 31 maart geteld, de laatste op 26 oktober. Weinig neerslag en hogere temperaturen zorgden tussen 22 juni en 2 juli voor hogere concentraties graspollen in de lucht. 


In de onderstaande grafiek is de concentratie van brandnetelpollen uitgezet tegen het weer. Waarom Brandnetels? Van Brandnetels kun je last hebben als je huid in contact komt met de haren, maar het pollen van Brandnetel is niet tot nauwelijks allergeen. Het is van de groep kruiden echter wel de plant die héél veel pollen produceert. Door die hogere concentraties en vrij lange bloeiperiode zijn de relaties tussen het pollen en de weersomstandigheden duidelijker te zien. Je ziet de blauwe staafjes van de neerslag de pollenconcentratie als het ware naar beneden drukken. Niet alleen neerslag zorgt voor verlaging van de pollendruk, ook bij een hoge luchtvochtigheid of mist zullen er weinig pollen vrijkomen. Ook is in de onderstaande grafiek de omgekeerde relatie tussen de temperatuur en de luchtvochtigheid mooi te zien. Er zijn verschillende weersfactoren van invloed op de pollenconcentratie, de temperatuur is één van de belangrijkste. Op basis van de gegevens van het weerstation zijn we aan het onderzoeken in hoeverre "de bladnatperiode" een aanvulling zou kunnen zijn. Deze bladnatperiode is eigenlijk een gevolg van allerlei andere parameters. In dit stukje is er meer over te lezen.

Van de overige kruiden, is er vooral veel pollen geteld van de Bijvoet.


De website www.pollennieuws.nl

De website www.pollennieuws.nl heeft afgelopen jaar ruim 300.000 bezoekers mogen verwelkomen en in totaal zijn ongeveer 1.1 miljoen pagina’s bekeken. De homepage en de kalenders zijn veruit het populairst. Er was daarnaast met name veel belangstelling voor de artikels en interviews over voeding, darmflora en het immuunsysteem.

Deze grafiek geeft de websitebezoeken aan van de eerste helft van 2019, de vroege voorjaarspiek van eind februari is goed terug te zien. In deze periode stonden de Hazelaar, Els en Taxus in bloei. De maand april verliep vergelijkbaar met 2018. De maanden mei en juni waren over het algemeen gunstiger. Een uitschieter was echter 2 juni, dit was een hele warme dag, de warmste 2 juni ooit gemeten, zoals te lezen is in dit artikel van Buienradar.


Wachtkamerschermen

"Sinds juli 2017 werkt Pollennieuws samen met Wachtkamerschermen®. Samen hebben is een module ontwikkeld die automatisch de pollenverwachting toont op TV schermen in wachtkamers bij huisartspraktijken en gezondheidscentra. De Pollennieuws module blijkt populair bij huisartsen: sinds de lancering is de pollenverwachting in maar liefst 1058 praktijken in Nederland vertoond! En dit aantal blijft zelfs toenemen. Volgens Wachtkamerschermen® is dit eenvoudig te verklaren: “De informatie van Pollennieuws is interessant voor een grote groep mensen. En huisartsen zien steeds meer de meerwaarde in van het geven van gezondheidsgerelateerde informatie in de wachtkamer.” Het kost huisartsen geen moeite om de informatie van Pollennieuws te vertonen, omdat de module geautomatiseerd de laatste pollenverwachting ophaalt van de website. “Huisartsen bieden hierdoor een stukje extra service aan de patiënt én de (hooikoorts)patiënt is hiermee geholpen.”, aldus Wachtkamerschermen®. We kijken terug op een prettige samenwerking en kijken uit naar een succesvol 2020!"(Linda Schmitz, eValue8)Namens de redactie van Pollennieuws.nl wensen we u een gelukkig en gezond 2020. We zullen uiteraard weer ons uiterste best doen om u van zo actueel en duidelijk mogelijke informatie te voorzien op het gebied van pollen en hooikoorts.Voor de historische en recente pollentellingen van Nederland, zie de websites van het Elkerliek in Helmond en het LUMC in Leiden.