Interview Loes Bierma, productmanager ZorgkaartNederland

 

1. Hoe lang bestaat de Zorgkaart Nederland al?

Op 1 december 2019 bestonden wij 10 jaar.

2. Wat was de aanleiding van de oprichting?

Aanleiding was dat er nog geen/zeer beperkt keuze-informatie voor de patiënten beschikbaar was. Het inzicht krijgen in de kwaliteitsindicatoren kwam destijds maar moeizaam van de grond. En reviews werden op andere terreinen al heel populair. Wij vonden het (en vinden nog steeds) belangrijk dat de mening en beoordeling van de patiënten serieus worden genomen. Zij zijn een goede bron voor keuzeinformatie en bron van informatie waarop je je kwaliteit kan verbeteren als organisatie. En elke ervaring telt, want elke ervaring geeft meer informatie dan helemaal geen informatie.

3. Voor hoeveel “aandoeningen” is het mogelijk een waardering te geven?

Ongeveer 300 (276)

4. Is dat stabiel? Of komen er ook aandoeningen bij, of vallen er soms af?

Er komen soms aandoeningen bij. Er vallen geen aandoeningen af, maar soms wordt er, bijvoorbeeld in samenwerking met patiëntenorganisaties, gekozen voor een iets andere indeling.

5. Hoeveel waarderingen zijn er inmiddels geplaatst?

In totaal zijn inmiddels ruim 790.000 waarderingen geplaatst.

6. Zie je qua aandoeningen opvallende verschillen per regio? 

Er zijn wel verschillen te zien tussen regio’s, maar daar is in de enorme hoeveelheid aandoeningen geen structuur in te zien. Wanneer alleen naar hooikoorts en andere allergieën gekeken wordt, wijkt de verhouding naar regio niet sterk af van het totaal.

7. Op de website staan voor een aantal aandoeningen ook keuzehulpen, hoe werken die?

Keuzehulpen zijn ontwikkeld om te helpen bij het kiezen voor een zorginstelling. Op basis van een aantal vragen over uw specifieke voorkeuren krijgt u een overzicht van drie zorginstellingen die het beste passen bij uw aandoening en uw wensen. U ziet in één overzicht in hoeverre de instellingen voldoen aan uw wensen en hoe ze op ZorgkaartNederland door ander patiënten worden gewaardeerd. We raden u aan om de resultaten te bespreken met uw huisarts voordat u uw definitieve keuze maakt.

8. Is er voor hooikoorts ook een keuzehulp? (is de keuzehulp van Eczeem bijvoorbeeld te gebruiken als basis?) 

Er is geen aparte keuzehulp voor hooikoorts, maar aangezien allergieklachten zoals hooikoorts net als eczeem vallen onder het atopisch syndroom, kan de keuzehulp voor eczeem wel als uitgangspunt worden gebruikt. We raden u wel aan om de resultaten van de keuzehulp even te bespreken met uw huisarts alvorens u een definitieve keuze maakt.

9. Het ranken en waarderen is een fenomeen dat in dit digitale tijdperk een enorme vlucht heeft genomen. Van redelijk logische zoals beoordelingen van restaurants, vakantiehuizen en hotels, tot aan elk telefoongesprek met een medewerker van een bank of energiebedrijf en leveringen van postbodes en bezorgdiensten. Zowel hele positieve als hele negatieve beoordelingen kunnen een enorme impact hebben op bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van een restaurant maar ook van de individuele medewerker, dus ook van een zorgverlener. Zeker als het om gezondheid gaat spelen emoties vaak een grote rol. Hoe bewaken jullie de kwaliteit van de beoordelingen? 

Wij toetsen alle ingezonden waarderingen aan onze gedragscode. Hierin staat bijvoorbeeld dat de waardering over een recente ervaring moet gaan en dat we geen waarderingen met scheldwoorden of onnodige kwetsende opmerkingen plaatsen. Ook controleren we technische kenmerken zoals het IP-adres van de afzender, onder meer om te kijken of een zorgverlener niet zichzelf waardeert. Daarnaast bieden we zorgverleners de mogelijkheid om een reactie te plaatsen en om via ons contact op te nemen met de afzender van een waardering. Overigens is het overgrote deel van de waarderingen op ZorgkaartNederland positief.

10. Mogelijk luchten mensen hun hart over een goede of slechte zorgverlening ook op social media zoals Facebook en Twitter. Letten jullie daar ook op bij de beoordeling van waarderingen?

Nee, onze redactie beoordeelt alleen maar wat er in het waarderingsformulier wordt ingevuld.

11. Is er een overzicht te geven van het type behandelaars/behandelingen dat zich specifiek voor hooikoorts heeft geregistreerd? Zijn dit voor 90% huisartsen, allergologen verbonden aan een ziekenhuis, apotheken? Of bijvoorbeeld ook diëtisten, fysiotherapeuten of alternatieve geneeskunde?

Wij kunnen alleen zien welke behandelaars gewaardeerd zijn m.b.t. hooikoorts, zie onderstaande figuur. Hierin is weergegeven hoe de waarderingen m.b.t. hooikoorts is verdeeld over de verschillende organisaties. De meeste waarderingen gaan over huisartspraktijken (40%), gevolgd door apotheken (17%) en fysiotherapiepraktijken (12%). De aantallen per organisatie zijn te laag om goede conclusies te kunnen trekken over eventuele verschillen in waardering.

12. Momenteel zijn er 134 waarderingen voor hooikoortsbehandelaars geregistreerd met een gemiddelde waardering van 8.1.  Zijn er/worden er waarderingen afgewezen omdat er bijvoorbeeld aantoonbare onwaarheden in stonden?

Zoals eerder aangegeven, toetst onze redactie alle waarderingen aan onze gedragscode. De redactie kan een waardering niet op waarheid controleren. Een waardering is de persoonlijke mening van de inzender. Bij echte aantoonbare onwaarheden kan de waardering wel verwijderd worden.

13. Benaderen jullie zorgaanbieders ook actief om zich te registreren voor specifieke aandoeningen?

Nee.

14. In de grafiek van het Nivel met hooikoorts gerelateerde bezoeken aan de huisarts, blijkt dat het patroon enorm grillig verloopt, met uiteraard een piek in het voorjaar. Zie je dat patroon binnen een jaar bij de waarderingen ook terug? Is het voorjaar ook de tijd met de meeste waarderingen, of komen die vaak pas na afloop van het seizoen?

Wij zien ook een piek in het voorjaar, zie onderstaande grafiek.  Er zijn niet veel waarderingen m.b.t. de aandoening hooikoorts. In totaal betreft het vanaf 2015 186 waarderingen. Dit zijn vooral waarderingen waarbij als aandoening hooikoorts is opgegeven. Daarnaast zijn ook waarderingen meegenomen waarin uit tekstanalyse bleek dat het om hooikoorts ging.  In de onderstaande figuur is per kwartaal te zien om hoeveel waarderingen het door de jaren heen gaat.  Het voorjaarskwartaal, kwartaal 2, heeft de meeste waarderingen.

15. Wat gaat de campagne “3 goede vragen” over?

Als u naar een arts gaat voor onderzoek of behandeling, krijgt u meestal een aantal opties voorgelegd waaruit u kunt kiezen. Het is belangrijk om de diverse opties met uw arts door te spreken alvorens u een keuze maakt. De zogenaamde ‘3 goede vragen’ kunnen daarbij helpen:

  1. wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. wat betekent dat in mijn situatie?

Natuurlijk hoeft u het niet bij deze drie vragen te laten; vraag gerust door totdat u precies begrijpt wat de mogelijkheden zijn en wat ze voor u betekenen. De campagne ‘3 goede vragen’ is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten.

16. Zit er een verlooptijd op de mogelijkheid om waarderingen te plaatsen? Kun je bijvoorbeeld ook nog waarderingen toevoegen van een behandeling 3 jaar geleden?

Alle waarderingen worden door onze redactie getoetst aan onze gedragscode. Daarin staat ook dat een waardering gebaseerd moet zijn op een ervaring in de zorg van maximaal drie jaar geleden.

17. Hoe kunnen hooikoortspatiënten een waardering voor een hooikoortsbehandeling plaatsen?

Op ZorgkaartNederland kunnen geen waarderingen worden gegeven voor een behandeling, maar alleen voor een zorgverlener of zorgorganisatie. Mensen kunnen dit doen door op de pagina van hun zorgverlener via de oranje knop ‘Waarderen’ een waardering schrijven. Bij de vraag ‘Voor welke aandoening kreeg u zorg?’ kunnen zij dan ‘hooikoorts’ invullen.


Voor meer informatie zie de website van Zorgkaart Nederland >>