Kun je een positieve GGD corona test krijgen bij hooikoorts klachten? 

Er zijn verschillende soorten testen om het coronavirus SARS-CoV-2, dat COVID-19 veroorzaakt, aan te tonen. De meest gebruikte testen zijn de PCR-test en de antigeentest. 

Bijna alle testen bij de GGD zijn PCR-testen en de PCR-test toont specifieke stukjes genetisch materiaal van SARS-CoV-2 aan. De antigeentest, die als zelftest ook voor thuisgebruik geschikt is, toont stukjes eiwit aan die specifiek zijn voor SARS-CoV-2. 

Beide testen zijn zo specifiek voor SARS-CoV-2 dat ze geen positieve uitslag geven bij andere verkoudheidsvirussen. En bij hooikoorts geven ze al helemaal geen positieve uitslag. Want hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeel van bloemen of planten en dus niet eens door een virus. 

Maar het is zeker mogelijk om naast hooikoorts ook corona te hebben en dan is de testuitslag, bij zowel de GGD en bij de thuistest, wel positief.

Bron RIVM, voor meer vragen over Corona zie de website van het RIVM >>


Welke planten veroorzaken hooikoorts? 

Planten die gebruik maken van windbestuiving zijn planten die hooikoortsachtige klachten kunnen veroorzaken. Er zijn drie groepen van planten die windbestuiving gebruiken om nakomelingen te verwekken. In het voorjaar zijn dat bomen en struiken als Hazelaar, Els, Taxus, Berk; in de late lente en voorzomer zijn dat alle Grassen en in de nazomer en herfst zijn dat kruidachtige planten als Bijvoet, Ambrosia en in september/oktober  bloeit nog de Ceder, een naaldboom. Een overzicht hiervan kun je vinden op de pollenkalender.


Zijn hooikoortsplanten temperatuurgevoelig? 

Alle planten zijn gevoelig voor de temperatuur. Als die laag is daalt het niveau van de fysiologie  en verloopt de ontwikkeling van de processen in de plant op een laag pitje. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verloopt de fysiologie. Bij de groep van struiken en bomen die aan het eind van de winter en begin van de lente bloeien wordt de fysiologie en dus ook de pollenproductie gestimuleerd bij hogere temperaturen. Dat kan soms al het geval zijn rond de kersttijd; dan kunnen al de eerste Elzen en Hazelaars bloeien en hun pollen afgeven aan de wind. Neerslag wast het pollen uit de lucht en natte katjes waar dat pollen wordt geproduceerd geven dan geen pollen af. 


Er zitten weer katjes aan de Berk in mijn tuin, kunnen Berken twee keer bloeien? 

Berken bloeien maar één keer in het jaar en die bloei hebben we achter de rug (juni  2021). Wat je nu ziet zijn de vrouwelijke katjes die in april/mei bevrucht zijn door het in de lucht gebrachte stuifmeel of pollen van de Berk. De eicellen en de weefsels direct eromheen groeien nu uit tot een gevleugeld zaad. Tijdens deze ontwikkeling gaan de vrouwelijke katjes die tijdens de bloei rechtop staan (zie foto 9/12 van de Ruwe berk op Flora van Nederland: https://www.floravannederland.nl/planten/ruwe_berk) weer naar beneden hangen (de worstjes op foto 12/12 in de fotocarrousel) en daarmee lijken ze wel een beetje op de mannelijke katjes die je in april aan de Berken ziet. Hou het een beetje in de gaten en dan zul je zien dat ze over enige weken de gevleugelde zaden vrijlaten (foto 11/12) uit de fotocarrousel van de Ruwe berk. De fotocarrousel kun je bedienen door op een foto te klikken en dan op het > teken naar de volgende foto


Er drijven pluizen in de vijver. Zijn dit mogelijk pollen van bijvoorbeeld de populier? (juni 2021)

Wilgen en Populieren zijn aan zaadvorming toe. Aan de vrouwelijke bomen en struiken ontstaat dan het zaadpluis, dat er als sneeuwvlokken uitziet. Je ziet dit bij droog weer in de lucht dwarrelen en op de grond hopen zich dan van die zaadpluizen op. Dit verschijnsel wordt wel ‘zomersneeuw’ genoemd. Het heeft niets met pollen of stuifmeel te maken en is, net als de parachuutjes met daaraan een zaad afkomstig van uitgebloeide Paardenbloemen niet allergeen." Zie artikel


Bloeien planten door klimaatverandering steeds eerder? 

Temperatuur en de neerslag is van cruciaal belang voor het bloeiverloop. In de 15 jaar dat Pollennieuws.nl nu bestaat hebben we gezien dat ieder jaar een heel eigen verloop van de pollenafgifte heeft. Wat wel opvalt is dat we de laatste jaren heel milde winters hebben gehad, met relatief weinig  vorst. Daardoor hebben we al meegemaakt dat eind november het eerste pollen al in de lucht kwam. Strenge winters zorgen dat de fysiologie van planten tot stilstand komt en daardoor gaan die planten pas aan het eind van de winter als de vorst uit de lucht is bloeien en dus pollen afgeven. Het is dus niet zo dat de laatste jaren ineens alles eerder of erger is. We kennen dit verschijnsel al een flink aantal jaren. 

Klimaatverandering en daardoor een weertype dat meer extremen kent is inmiddels werkelijkheid. Je ziet dat aan de jaarlijkse fluctuatie in de pollenafgifte van de pollenplanten. Wat we ook zien is dat de jaarlijks gemeten hoeveelheid pollen van één soort of groep fluctueert. Dat heeft met de volgende oorzaken te maken: de katjes van Hazelaars, Elzen, Essen, Berken, Eiken Haagbeuken en Beuken worden al in de zomer en nazomer van het voorgaande jaar aangelegd (dus het pollen dat nu vrijkomt is al in vorige jaar al aangelegd). Dat betekent dat de weersomstandigheden in de zomer/nazomer die van invloed zijn op de aanleg van de katjes ook een rol spelen. 


Zijn andere planten uit de familie van de Bijvoet allergeen? Zoals de meer gecultiveerde soorten die bijvoorbeeld in de tuin staan? (augustus 2020).

Planten die pollen in de lucht brengen, windbestuivers, moet je rekenen tot de in meer of mindere mate pollenallergie- of hooikoortsverwekkende planten. Uit de familie van de Composieten horen daar de soorten bij die tot het geslacht Artemisia en Ambrosia behoren. Dus ook de andere Artemisiasoorten en niet alleen Bijvoet, Artemisia vulgaris, hoort ertoe. Echter alleen de Bijvoet wordt als hooikoortsplant gezien om reden dat deze heel veel voorkomt (bekijk het verspreidingskaartje van Bijvoet op Flora van Nederland en vergelijk dit met die van de Wilde Averuit, een andere Artemisiasoort, die zeer zeldzaam is). Het is derhalve beter om geen soorten uit het geslacht Artemisia in tuinen te planten als je last hebt van pollenallergie veroorzaakt door Bijvoet.


Als door de weersveranderingen bomen eerder tot bloei komen, zijn ze dan ook eerder uitgebloeid en verdwijnen de pollen dan ook weer eerder? 

Hoeveel invloed klimaatverandering heeft op de dagelijkse pollenconcentraties in Nederland is van zeer veel factoren afhankelijk. Het is lastig te onderzoeken en dat wordt ook relatief weinig gedaan. Het zijn in feite meerdere lagen die over elkaar heen liggen. De bloeiperiode van de boom, met daaroverheen het lokale weer, dat van grote invloed is op de concentratie, de verspreiding en bij regen het uitwassen van het pollen. Maurice heeft hier in 2018 een uitgebreid artikel over geschreven.


Waar komen hooikoortsplanten zoal voor? 

Hazelaars, Elzen, Berken, Grassen, Bijvoet zijn heel algemene planten in Nederland. Ze staan overal, dus komt hun pollen ook overal in de lucht. Op de website Flora van Nederland kun je kijken hoe de verspreiding van de genoemde  soorten over Nederland is. Je zult dan zien dat ze inderdaad vrijwel overal staan waar geen water is.


Kan het zijn dat mijn hond last van hooikoorts heeft?

Dat is zeker mogelijk, hoewel de symptomen bij honden toch wel anders zijn dan bij mensen. In dit interview met  een dierenarts is er meer over te vinden.


Ik zie veel Paardenbloempluizen in de lucht en heb enorm last van hooikoorts. Komt dat van die pluizen?

Nee, die kans is zeer klein. Deze pluizen zijn zaden en is géén pollen, ze zijn ook niet allergeen, komen niet in je neus of op je oogleden terecht en veroorzaken dan ook geen klachten. Waarschijnlijk graspollen. In het artikel "Goed nieuws voor 34% van de hooikoortspatiënten"is er meer over te vinden.


Kan ik pollen of stuifmeel zien? of fotograferen in de lucht?

Dat is lastig, pollen is namelijk zeer zeer klein. Maar soms als er heel veel pollen tegelijkertijd uit een boom vrijkomt zijn ze als wolk wel zichtbaar. Zeker als de boom flink door elkaar geschud wordt is dat een spectaculair beeld. Op tuinmeubels en auto's is soms ook een laagje neergedwarreld pollen te zien. Daarnaast kun je met een microscoop foto's maken als je het pollen eerst op een glasplaatje gefixeerd is. Hoe dat werkt is in het filmpje op deze pagina te zien. Er zijn ook mooie tekeningen gemaakt van pollen.


Kan ik wat doen om mijn tuin hooikoortsvriendelijker te maken?

Zeker. Een handige algemene vuistregel is dat bomen en struiken waarvan de bloeiwijzen bestoven worden door bijen, hommels en vlinders, dat zijn dus de bomen en struiken met gekleurde en geurende bloemen, hun stuifmeel of pollen in het algemeen niet afgeven aan de lucht. Alleen wanneer er te weinig bestuivers zijn, willen ook deze bomen en struiken hun pollen wel afgeven aan de lucht. Een kanttekening is wel dat pollen zich niets van schuttingen aantrekken en zich over grote afstanden kunnen verspreiden. Dus de totale pollendruk is een optelsom van de situatie in een veel groter gebied dan uw tuin.  In dit artikel over de hooikoortsvriendelijke tuin is meer informatie te vinden.


Is hooikoorts erfelijk?

Dat is een redelijk complex verhaal en niet makkelijk te beantwoorden, er spelen meerdere factoren een rol. Gelukkig is daar in Australië onderzoek naar gedaan, een korte samenvatting is in dit artikel te vinden.


Een vraag die er niet bijstaat? stel hem via info@pollennieuws.nl.